Gine: alhaali luwaasi cuuɗi e nder Konakiri, Jantoore mawnde

Hito 05:01
Cuggu lowaasi cuuɗi no ɓeydoo  ñannde kala e nder Gine
Cuggu lowaasi cuuɗi no ɓeydoo ñannde kala e nder Gine © RFI FULFULDE

Gine: luwaasi cuuɗi hino satti Konakiri, jaama on no wullitoo ɗen caɗeele, jooma cuuɗii en no holla wona e sagoo maɓɓe si coogeeli  ɓeydaadoo. Ƴimɓe sosiyete siwil etino fii yoo pehe walla sariya  ƴette ngam tabintingol luwaasi cuuɗi e nder leydi ndin. No tijja ka on sariya heɓii. Jantoore Mammadu Aadama JALLO.