JANTOORE / REPORTAAS

Morityani: SPANA, fedde daraniide hakkeeji daabeeji

Hito 04:34
Remoowo niijeernaajo e wuro makko na'i.
Remoowo niijeernaajo e wuro makko na'i. Getty Images/Frans Lemmens

Moritani, Fedde SPANA daraniinde hakkeeji daabeeji no etaade ngam haɗugol gollinngol daabaaji. Laamu Nuwaakshott ɓamii peeje heewɗe kono haajooni daabaaji no lorreede. Heɗoɗen Jantoore mawnde Hammaat Jallo.