Najeriya: ɓillaare ndiyam laaɓuɗam e nder diiwal Kano

Hito 04:59
(natal yeru)
(natal yeru) © Pixabay

Faɓɓi galluure Kano, nder tayre woyla wolaadu hiirnaage Naajeeriya e yiida e gannuɗi sooynde ndiyam laaɓudam. Ɓurnaa jooɗiiɓe nder pattule ñikkootirɗe ɓurdii fottuki e gannungol ngo'ol. Ba ɗuuɗɗum nokkuuje ɗen, ndiyam pompi heɓataako non maa waasude gaawi waɗataako ngam ɗum nokku tapaaje. Ndiyam ɗam boo ɗam manndajam to pattule goɗɗe (Salt Water - eau salée). Ndaa jantoore Naseh Yusuf Usman gilla Kano.