Caɗeele yeeyooɓe yalage walla Kaju nguuri to diiwan Ziguinchor

Hito 04:55
Natal yeru
Natal yeru DR

Ziguinchor, e nder Senegaal, remooɓe e yeeyooɓe yalage walla Kaju hawrii e satteende heewnde hikka ka demal e ngeygu maɓɓe. E leyru 6ɓuru feƴƴundu hari hiɓe aani fota wota golle maɓɓe ɗen bonu sabu anngal laaɗe ndiyam naɓayɗe yalageejeɗen yeeyugol to leyɗe Aasii. Heɗoɗen jantoore Mammadu Alfaa Jallo.