Alhaali satteende dognugol taski moto nder Kaluum Gine

Hito 05:02
natal yeru
natal yeru RFI/Carine Frenk

Laamɓe Gine toŋii dogingol taskii moto, Kaluum, galluure jeyaande Konakiri laamorgo Gine. Ɗum ko fii hoybingol yaha-ara e nder Kaluum. Kono ɗen toŋe addanii jooma motooji en e yimɓe goo satteende. Heɗoɗen jantoore   Mammadu Aadama Jallo.