Kawral ngam hollirde Finaa-tawaa Burkina Faso e tawtareede leyɗe taariiɗe.

Hito 04:57
pinal e mawningol finaa-taawaa Burkina faso.
pinal e mawningol finaa-taawaa Burkina faso. © RFI FULFULDE

Burkina Faso, e nder diiwal Bobo-Julasoo, Koolol walla lannjari waɗii ton e lannoode yontere faltiinde. Ko Fedde wi'eteende Finaa-Tawaa noddi ngal kawral. Burkinaaɓe, Iwarinaaɓe e Malinaaɓe tawaama hen.  Heɗoɗen jantoore Yaya Demmbo TAMBOURA nultondiraaɗo men Bobo-Julasoo.