yoga e sukaaɓe janngooɓe Nijeriyaa natti yaade to cuuɗi janngirɗi: Hol kosaabi ɗum?

Hito 04:51
natal yeru
natal yeru REUTERS/Afolabi Sotunde

Diiwee hewɗe Nijeriyaa no e caɗeele renndo sabu wujjugol walla ciwlagol janngooɓe. Kuliyankooɓe e aawaseeɓe no duumi wujjugol sukaaɓe ngam ittingol mawɓe maɓɓe kaalisi walla ceede. Naseh Yusuf Usman, nultondiraaɗo RFI Fulfulde Kanoo, waɗani en jantoore mawnde.