Ñalawma gawgol leɗɗe to Burkina Faso

Hito 05:02
Natal Yeru
Natal Yeru REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

Burkina Faso, hitaande kala ñannde 8 jeetataɓuru laamɓe e yimɓe leyndi ndii tutay walla aaway leɗɗe. Ɗum ko sabu hiwgol taariindi. Hikka koka ladde Kuwa wonnde  Bobo-julasoo leɗɗe seƴaa. Heɗoɗen jantoore mawnde Yaayaa Demmbo Tamburaa nultondiraaɗo men  Bobo-Julasoo.