Kisal e hiwugol keɓe neɗɗo e dow internet e mejaaje renndo

Hito 04:54
Natal yeru
Natal yeru AFP - THOMAS BREGARDIS

Internet e mejaaji renndo no jogii nafaaji heewɗi, kono non kadi hiɗi jogii torraaji. No tawaa e ɗin torraaji  mbodooji yimɓe ɓortiiɓe walla waaloduɓe no wi’ee "sextape" e faransinkoore. Kamerun, e balɗe ƴaɓɓiiɗe ko jaandeyankeejo muybuɗo yani e ɗin torraaji. Ko hoore ndee toɓɓere Mariyamu Muumini waɗani’en jantoore mawnde.