Burkina Faso: Baaraasi laatinaama e nder Boobo-Julaso newinii ngurdam hoɗiyankooɓe

Hito 04:49
Boobo-Julaso/ Burkina Faso
Boobo-Julaso/ Burkina Faso RFI

Burkina Faso, laamu leydi laatinii baarasi ndiyam Boobo-Julaso. Fonndo ngon ko newingol ngurdam yimɓe ndee nokkuure. Ndee newaare heɓike to baŋŋe ndiyam yareteeɗam, yunngugol liƴƴi, e to baŋŋe demal e gaynaaka. Heɗoɗen jantoore mawnde Yaya Demmbo Tambura.