Sarɗinkooɓe (depiteeɓe) Gambiya wootii sariya newinɗo golle jaayndeyankooɓe

Hito 04:59
Suudu sarɗinkooɓe Gambiya wootii sariya keso ko faati e jaaynirɗi, Banjul (Natal Yeru).
Suudu sarɗinkooɓe Gambiya wootii sariya keso ko faati e jaaynirɗi, Banjul (Natal Yeru). REUTERS/Afolabi Sotunde

Gambiya dañii sariya newinɗo golle jaayndiyankooɓe. Oo sariya ɗaɓɓanooɗo gila mooyii laati e ɗee balɗe feƴƴuɗe. Jaaydeyankooɓe e pelle sosiyete siwil no weltori mo sanne. Heɗoɗen jantoore mawnde nde Faatima SOH nultondiraaɗo Gambiya