Debbo Moritaninaajo newnanaaka okkugol ɓiɗɗo mum, ɓii-leydiyaaku

Hito 05:05
Dental rewɓe diwri Hamdalaahi Ɓogge.
Dental rewɓe diwri Hamdalaahi Ɓogge. © Sayouba Traoré/RFI

Muritani baylugol sariyaaji ngenndiigu leydi  addaani potal hakkunde debbo e gorko.  Haa hanndedebbo  Muritaninaajo waawataa rokkude ɓiyum ɓii-leydiyaagal.Pelle daraniiɗe hakkeeji neɗɗo ñaagiima yo neene e baaba e baaba potu e tottugol ɓii-leydiyaagal. Jantoore hammaat Jallo