Burkina Faso: caɗeele famɗugol nokkuuje aynirɗe e ustagol ndiyam wonii sabu eggugol jooma na'i

Hito 04:46
Natal " Gilles Coulon" hingal iwi e  calcalal makko noddiraangal  «Transhumance, mobilité à risques».
Natal " Gilles Coulon" hingal iwi e calcalal makko noddiraangal «Transhumance, mobilité à risques». Gilles Coulon/Tendance floue

Nokkuuje to na'i aynetee no ustaade sanne e nder BURKINA FASO.  No ɓeydoo e kaa tiiɗɗalla caɗeele heɓugol ndiyam.  Ɗum wonii sabu aynooɓe no eggude yaha e leyɗe keerniduɓe e  Burkina Faso wano Koddiwaar e Gana. Ko wano ɗee caɗeele dorooɓe wonɗe seraari Boobojulaso jogii. Jantoore Yaaya Demmbo Tammbura.