Sarlon: caɗeele surbaaɓe ƴettooɓe deedi tawa duuɓinaali

Hito 04:29
[Natal yeru]
[Natal yeru] © RFI/Raphaëlle Constant

Sarlon (Sierra-Leone) ko ɗuuɗi e cuubaaɓe  no ƴetta deedi law. Ɗum no wona sabu ɓe accita jannde maɓɓe. Ɓe heɓa kadi caɗeele hewɗe e gurɗam maɓɓe. Ko ɗum si hooreeɓe Sarlon no ɓami pehe ngam haɓugol on bone. Heɗoɗen jantoore Kajjatu Jallo nultondiraaɗo amen Sarlon.