Maanditaare Burkinaaɓe ko faati e golle Tomaa Sankara

Hito 04:52
Nanndullaaru kapiten Tomaa sanakaraLa  17 5ɓuru 2020 (natal yeru).
Nanndullaaru kapiten Tomaa sanakaraLa 17 5ɓuru 2020 (natal yeru). RFI/Yaya Boudani

Hannde wonaa ko men woowi waɗanɗe on e jantoore pinal, men waɗata. Hannde ko fii warngo hooreejo kiɗɗo Burkina haaleten fii mun. Ñannde 15 sappoɓuru 1987, ñannde  15 sappoɓuru 2021, duuɓi 34 gila Tomaa Sankara waraa. Ndee ñalaande ko ñalaande sunaare wonande burkinaaɓe. Wareede makko yo muursu mawngu hokki leydi ndin e leyɗe Afrik fuu. Bubaakaar Boli yewtidii e nder ndee janngooɓe e baale sosiyete siwil. O hawrii kadi e neɗɗo gooto anndunooɗo Tomaa Sankara sanne. Heɗoɗen jantoore nden.