Yewugol walla mulugol goɗɗe e kulle ladde to Sahel [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Jamala
Jamala © TONY KARUMBA / AFP

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi e dow Rfi fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e ɗuytagol kulle ladde e nder Sahel. Holko woni sabu mutugol walla mulugol ɗee kulle ? Eɗen bismoo Ceerno Rasiin Kaan, hertiyankoojo taarindi, arɗiiɗo fedde winndereyankoore daraaniinde ngam reenugol tagu walla keneeri to Senegaal, ko ɗum woni "Union Internationale pour la conservation de la Nature", e ɗemngal faransiire. Oo taskaram ɗoo ko filitaaɗo

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa