Najeriya: Durooɓe e remooɓe no jogii torraaji mawɗi sabu anngal (rafi) kisal e deenaagu

Hito 04:59
Fulɓe furooɓe e nder Najeriya [ Natal yeru]
Fulɓe furooɓe e nder Najeriya [ Natal yeru] guardian.ng

Najeriya, durooɓe e remooɓe no wonndi e caɗeele (torraaji) sabu rafi deenaagu. Ciwlagol yimɓe e guyaale daabeeji woni sabaabe accitugol ɗee golle. Ko ɗum waɗi ɓee wonɗe e ɗee mecce no ñaagii hooreeɓe leydi yo ɓamu pehe (dabareeji) heiwayɗe ɓe. Heɗoɗen jantoore mawnde nde Yaa'u Siwto Gemmbu waɗani en.