Jantoore / Reportaas

Kamerun: Koolol Sinema Yawunde inniraangol koolol YARHA gasii

Saakitaama ñannde :

Hannde jantoore men mawnde naɓay en Karemun. KooloL mawngol ko faati e sinemaa gasii e ɗee balɗe feƴƴuɗe. Ngol koolol noddiraangol YARHA ɓottindirii sinemankooɓe dilluɓe e leyɗe Afrik yogaaje.  Maryamu Muumini, nultondiraaɗo amen Yawunde, no yiltitanoo en e mbuuñaaje okaaɗe e ngol koolol.

Koolol sinema  Yarha 2021 [Natal yeru]
Koolol sinema Yarha 2021 [Natal yeru] ©lefilmcamerounais.com