Gine : winnditagol lekkolɓe ɓen yoɓetaake kono no woodi jannginooɓe wonɓe e lumndaade ɗum

Hito 05:00
[Natal yeru]
[Natal yeru] © RFI/Coralie Pierret

Jantoore men mawnde naɓay en hannde Gine. Ton, jannde nden ka duɗe laamuyankooje yoɓantaake. Kono e nder lekkolji ɗuuɗuɗi, jannginooɓe e ardiiɓe, no ittinnde janngooɓe ɓen kaalisi. Heɗoɗen jantoore mawnde Mammadu Jongaasi Bah.