Nijeriya, Fitinaaji Boko Haram addanii yimɓe leydi ndin caɗeele ɗuuɗuɗe

Hito 04:58
Doguɓe fitinaaji Boko-Haram e nder Najeriya
Doguɓe fitinaaji Boko-Haram e nder Najeriya © RFI FULFULDE

No tawaa e  ɗen, heege, anngal ñanndu. Ɓeyngureeji alaa e heɓude ko ñaama. Nultondiraaɗo amen Najeriya yewtidii e koreeji goɗɗi. Heɗoɗen jantoore makko mawnde.