Jantoore / Reportaas

Gine-Bisaawo: laamu finaa-tawaa haa jooni no tabiti e nder falnde Ngaabu

Saakitaama ñannde :

Laamu Kannton walla Laamu finaa-tawaa no teddinaa haa jooni to ngalluure Ngaabu, diiwal wonungal fuɗnaange Gine-Bisaawo, keerol Gine e Senegaal. Nultondiraaɗo amen Gine Bisaawo yehii Ngaabu yewtidii e hooreejo laamɓe kanton Sayku Umaru Mbaalo ko faati e taariika ngal diiwal. Heɗoɗen jantoore makko.

kartal Gine-Bisaawo [natal yeru]
kartal Gine-Bisaawo [natal yeru] Carte : RFI/D. Alpoge
Ndaarugol taƴe goɗɗe