Jantoore / Reportaas

Koolol Gaaci Daande Maayo " Blues du fleuve" ngol Baaba Maal yuɓɓini Podor

Saakitaama ñannde :

Senegaal, caggal duuɓi ɗiɗi ɗi "Blues du Fleuve" waɗaani, sabu koronawiriis, ngol koolol fuɗɗitiima hikka. Ngol waɗii e nder ñalɗi tati hakkunde 10 e 12 lewru 12 ɓuru Podoor.  Yimɓe ɗuuɗuɓe jaɓɓaama e nder ngal kawrital ngal Baaba Maal nodditii. Ko Boli Ba RFI Fulfulde imminoo Podoor, heɗoɗen jantoore makko.

 Baba Maal, koolol Gaaci Daande maayo, "Blues du fleuve" Podor.
Baba Maal, koolol Gaaci Daande maayo, "Blues du fleuve" Podor. RFI/Edmon Sadaka
Ndaarugol taƴe goɗɗe