Jantoore / Reportaas

Kowiid-19: Holko garal kowiid -19 battini e haɓugol ñabbeeli goɗɗi e nder Koddiwaar?

Saakitaama ñannde :

Ɓooyataa hara timmii duuɓi ɗiɗi gila ñawu koronaawiriis yi'aa Koddiwaar, nguu lorrii buy e nder leydi ndin, wano ka baŋŋe faggudu e cellal.Holko garal kowiid -19 battini  e haɓugol ñabbeeli goɗɗi ?Heɗitoɗem jantoore mawnde Abdoul Aziz Jallo immorde Abijan.

[Natal yeru]
[Natal yeru] REUTERS/Thierry Gouegnon
Ndaarugol taƴe goɗɗe