Hewtugol e loowdi hooreeri
Kabaaruuji yontere

Kaabaaruuji ɓuri e jaalaade e nder ndee hitaande 2020

Hito 25:00
Kabaaruuji Yontere
Kabaaruuji Yontere © rfi
Golle : RFI
26 mintj

E nder ndee yontere, en fensitan Kabaaruuji ɓuri e lollude ka winndere e nder hittaande 2020. Amadu Tijjaan FALL filojoofjo wiɗtiyankoojo, aran ɗoo walla en taskaade ɗii kabaaruuji.

Hello ngo majjii

Ko njilloto ɗaa ko natti woodde, walle ene satti hebde.