Kabaaruuji Yontere

Kabaaruuji Yontere yiiloto e nder Senegaal, Santrafrik, Burkina Faso, Koddiwaar e Amerik (USA)

Hito 25:00
Maalik Yero KA, jaandeyankoojo,  wiɗtiyankoojo hertorɗo dawrugol
Maalik Yero KA, jaandeyankoojo, wiɗtiyankoojo hertorɗo dawrugol © rfi

Koɗo men  arɗo fensitude kabaaruuji yontere ko Maalik Yero KA. Ko o yaandeyankoojo, wiɗtiyankoojo, hertorɗo dawrugol.