Kabaaruuji Yontere

Kabaaruuji Yontere bismiima Abdurahmaan Ngaynde

Hito 25:00
Kabaaruuji Yontere
Kabaaruuji Yontere © rfi

Taskaram men Kabaaruuji Yontere no bismii hanmde Profeseer Abdurahmaan Ngaynde Jannginoowo to jaaɓi-hattirde Sheykh Anta JOOP Dakar. Min kaaldii ko faati e alhaali Senegal, Caad, Dental Afrik