Kabaaruuji Yontere

Kabaaruuji Yontere: Senegaal, Niijeer e Gine

Hito 25:00
Dr Elimaan Abdul FALL hertorɗo mbaalaandi ( Jogarafi)
Dr Elimaan Abdul FALL hertorɗo mbaalaandi ( Jogarafi) © Elimaan Abdul FALL

Hannde e aset 27 lewru 2ɓuru 2021 e taskaram men "Kabaaruji Yontere"woni ko Elimaan Abdul Fall jeyaaɗo e leydi Senegaal woni koɗo men.E nder yewtere min kaali ko faati Senegaal : pesi walla marke koronawiriis, alhaali Usmaan Sonko. Miin kaali fii wooteeji waɗuɗi to Niijeer e foolugol Basum. Gine Haalde alhaali raafi Ebola e pesi ɗi leydi ndii neldaa.