Kabaaruuji Yontere no jaɓɓii Khaly Diallo, jaayndeyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo.

Hito 25:00
Khaly Diallo, jaayndeyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo
Khaly Diallo, jaayndeyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo © RFI FULFULDE

Koɗo taskaram kabaaruuji yontere hannde  ko Khaly Diallo, jaayndeyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo. kanko woni kalfinaaɗo kumpital fedde dariinde haɓaade ñaw SIDA.E nder Taskaram men hannde, ma en nja to Maroc, to Mali, liban e Iran. Kono ma en kaal e caɗeele ɗanniyankooɓe loggiiɓe e nder laana wi’etee ka Ocean viking.