Kabaaruuji Yontere

Kabaaru heeriiɗo: ñalaande maanditaare duuɓi 20 gila fiyanɗe 11 lewru 9ɓuru waɗi Amerik

Hito 25:00
Waɗii duuɓi 20 gila ɗee fiyanɗe waɗi Amerik
Waɗii duuɓi 20 gila ɗee fiyanɗe waɗi Amerik © lepoint

 Hoɓɓe taskaram Kabaaruuji Yontere hannde ko Barka BA hertorɗo dawro e Bashir  BAH  karallo  e fannu informatik nguurɗo Washington (USA) humpitiiɗo alhaali Amerik.  Hannde yeewtere men ndee ko Kabaaru Heeriiɗo. Kaalaten fii mum ko ko faati e fiyanɗe waɗuɗe ñannde 11 lewru 9ɓuru hitaande 2001. Eɗen nganndi hannde waɗi duuɓi 20 gila  Al Qayda werlinoo laaɗe wirooje (awiyonje)  e dow "World Trade Center" e "Pentagone" haa ko ɓuri yimɓe 2900 maayi e mum.