Kabaaruuji Yontere

Koɗo Kabaaruuji Yontere ko Mahmuud Kaan, gollanɗo Dental Leyɗe Afrik (U.A) e Dental Leyɗe Aduna (ONU)

Saakitaama ñannde :

Koɗo taskaram Kabaaruuji Yontere hannde ko Mahmuud Kaan Moritaninaajo gollanɗo Dental Leyɗe Afrik (U.A)  e Dental Leyɗe Aduna (ONU). E oo saha ko o diisateeɗo to fondasiyon Marti Ahtisaari ko faati e  jam e nder  Afrik. Hannde e nder Taskaram men Kabaaru yontere puɗɗortoɗen ko ɗoo e Senegaal, so njahen Moritani, Gambiya. Nguddiren Almaañ.

Mahmuud Kaan, gollanɗo Dental Leyɗe Afrik (U.A)  e Dental Leyɗe Aduna (ONU)
Mahmuud Kaan, gollanɗo Dental Leyɗe Afrik (U.A) e Dental Leyɗe Aduna (ONU) © rfi fulfulde
Ndaarugol taƴe goɗɗe