Kiwal taariindi

Waylagol weeyo

Hito 10:00
ngaynaako e na'i mum no eggida e nder sahel.
ngaynaako e na'i mum no eggida e nder sahel. Marco LONGARI/AFP

Keɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E oo ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e mbayliigu weeyo. Ɗum ino jeyaa e ko saabi luural hakkunde aynaaɓe, durooɓe e remooɓe ka sahel. Eɗen bismoo Ceerno Buraima Eli Dikko, rendoyanke jannoowo ka duɗal mawngal Bamako. Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276. Oɗon waawi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE