Kiwal taariindi

Weeyo: Tuundi henndu foofeteendu

Hito 10:00
Getty Images

Keɗoɗee Kiiwal Taariindi ɗoo e RFI Fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e tuundi henndu e nder Afrik, holko ɗum waawi battinde e taarindi haa e cellal ɓalli ?Eɗen bismoo Ceerno Seeku Nfali SISOKO, malinaajo gooto e arɗiiɓe suudu halfinaandu metewo e leydi Mali e sonna Aminata Mbow JOKHAAN, Senegalnaajo, arɗiiɗo suudu halfinaa ndu henndu foofeteendu.