Kiwal taariindi

Pelle daraniiɗe kiwal taariindi e nder Mali

Hito 10:00
Caangol Niijer Bamako Mali
Caangol Niijer Bamako Mali © RFI/V.Barral

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e darnde pelle ɗilooje e kiwal taarindi to leydi Mali. Holko woni darnde maɓɓe ngam rennude taarindi ndii?Eɗen bismoo Ceerno Hassan BANNO arɗiiɗo fedde kawtal pelle daraniinde kiwal taarindi Mali.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.