Pelle daraniiɗe Kiwal Taariindi e nder Gine

Hito 10:00
Fello  Nimmba, goraama e maraaɗi  tagudi  aduyankoori UNESCO
Fello Nimmba, goraama e maraaɗi tagudi aduyankoori UNESCO © UNESCO/ CC 3.0 by Guy Debonnet

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E kaa oɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e darnde pelle dillooje e kiwal taarindi to leydi Gine. Holko woni darnde maɓɓe ngam rennude taarindi ndii? Eɗen bismoo Ceerno Malaaɗo JALLO arɗiiɗo fedde sukaaɓe dariinde ngam reenude taarindi e Aabdullaay BAH, arɗiiɗo fedde daraniiɗe kiwal taarindi leydi ndii.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.