Battane megooji simme e dow kiwal taariindi

Hito 10:00
Megooji simme
Megooji simme AFP/File

Keɗoɗee Kiwal Taarindi ɗoo e RFI Fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e ɓattane megooji sigareeti (simme) e taarindi. Holko woni caɗeele ko ɗum addini taarindi ? hol peeje haanaa ɓameede ngam oo bone ustoo ? Ngam yewtude e dow ɗee ɗoo toɓɓe, eɗen bismoo Ceerno  Rojeer BAROO, mo Burkina Faso, ƴeewtotooɗo to baŋŋe taarindi, e Jibril WELLE ardiiɗo fedde dariinde ngam haɓɓude simmagol ɗoo e Senegaal.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa