Kiwal taariindi

Holko woni nafoore ɗii pitaaji tutaaɗi e nder ca'e to baŋŋe taarindi ?

Hito 10:00
Natal Yeru
Natal Yeru AFP PHOTO / ALEXANDER JOE

E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e pitaaji aawaaɗi e nder gure mawɗe walla mbi'en aawugol leɗɗe e nder ca’e. Holko woni nafoore mum e baŋŋe taarindi ? Eɗen bismoo Ceerno Mamadu Muusa Bah, Moritanaajo hertiyanke e wiɗtotooɗo to banŋe taarindi.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.