Weeyo: Tuunugol henndu foofeteendu (Oksiijam) [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Tuunugol henndu foofeteendu (oksiijam)
Tuunugol henndu foofeteendu (oksiijam) AFP/Jean-Christophe Verhaegen

Keɗoɗee Kiiwal Taariindi ɗoo e RFI Fulfulde. E kaa ɗoo taskaramha, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e tuundi henndu foofeteendu e nder Afrik.Holko ɗum waawi battinde e taarindi haa e cellal ɓalli ? Eɗen bismoo Ceerno Seeku Nfali SIISOKO, malinaajo gooto e arɗiiɓe suudu halfinaandu metewo e nder leydi Mali e sonna Aminata Mbow JOKHAAN, Senegalnaajo, arɗiiɗo suudu halfinaa nduu henndu foofeteendu.