Taariindi: toppitagol ne'ugol kulle ladde hirnaange Afrik [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Dinngiraaji to kulle ladde ne'etee. (Natal ɓannginirgal)
Dinngiraaji to kulle ladde ne'etee. (Natal ɓannginirgal) RFI/Jérôme Boruszewski

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e RFI Fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e no kulle ladde ne’irtee ka dingiraaji Afrik hirnaange ? Holko woni faadaare majji ka faggudu leyde Afrik ?Eɗen bismoo Ceerno Ibrahiima Soogi JALLO, karallo to baŋŋe taariindi, di’e ladde e daabaaji laade to dowla Gine.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa