Pelle daraniiɗe Kiwal Taariindi e nder Burkina Faso [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Yacouba Sawadogo
Yacouba Sawadogo Moussa Ouedraogo

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e darnde pelle ɗillooje e kiwal taarindi to leydi Burkina Faso. Holko woni darnde maɓɓe ngam rennude taarindi ndii?Eɗen bismoo Ceerno Amadou Haamidu Sidibe koolaaɗo kuuɓal kawtal pelle daraniiɗe kiwal taarindi e laddeeji leydi ndii.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa