Faransi: Fedde adunayankoore "UICN" waɗii jonnde mawnde ko faati noonanteeri tagu nguu

Hito 10:00
UICN fedde adunayankoore tippitiinde noonanteeri tagu nguu
UICN fedde adunayankoore tippitiinde noonanteeri tagu nguu AFP - LUDOVIC MARIN

Keɗoɗee Kiwal Taarindi ɗoo e RFI Fulfulde. E kaa  taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e jonnde fedde adunyankoore daraniinde taarindi wi'eteende "UICN" waɗaande Marseey e nder  Faransi. Faandaare nden ko ndaarugol peeje ƴetteteeɗe ngam reenude ngurdam noonanteeri tageefo ngon. Biyodiwersité e ɗemngal faransiire.Eɗen bismoo Ceerno Ibrahima JALLO, Ginenaajo, Hooreejo topitiiɗo taarindi ka suudu laamordu Gine e kadi Raasiin Kaan, senegalnaajo ardinooɗo fedde "UICN" e nder hirnaange Afrik.Oɗon waawi yiitude taskaramji amen ɗin fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE. Heɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa