Alhaali mulugol walla re'ugol ñaaki e nder yoga e leyɗe Afrik

Hito 10:01
Mulugol ñaaki e dow leydi ndii ko huunde maapinde sanne
Mulugol ñaaki e dow leydi ndii ko huunde maapinde sanne AFP/Patrick Seeger

Musiɓɓe teɗɗuɓe on salminaama on wi'aama bismilla e Kiwal Taarindi ɗoo e Rfi Fulfulde. E oo ɗo taskaram en yewtay ko yowitii e mulugol ñaaki e nder hirnaage Afrik.  E tuugaade e wiɗto waɗaango, e nder teemedere kala, cappannɗe nayi ñaaki ko e mullude woni. Ndelle (tawi le)  koy kulloy no wondi e nafa mawka e nder ngurdam neɗɗo. Holko woni saabaade ngol mulugol ɗii ñaaki e nder yoga e leyɗeele Afrik ? Holno haana daroreede fii hiwgol walla reenugol koy kulloy wallitiikoy e kiwal kii yaasi ?Ngam yaajinaade maa ɓeydude faamu e toɓɓere nden, en bismoto koɗo Ceerno Mammadu Baylo JALLO, ardiiɗo dental pelle njuumooɓe e nder Gine. Ko adii ndee seeditannde,  keɗoto jantoore Idriisa Sampirin JALLO, nultondiraaɗo RFI Fulfulde  Labe. Ka Joofingol  en bismoto Mattaar Njaga Saar, Senegalnaajo, goooto e ekkitooɓe e kadi  walooɓe njumooɓeƊum non bissimilla mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa