Alhaali mulugol walla re'ugol ñaaki e nder yoga e leyɗe Afrik [oo taskaram ko fillitiiɗo]

Hito 10:00
Ñaaki no ustaade e dow leydi ndii
Ñaaki no ustaade e dow leydi ndii D.R

Musiɓɓe teɗɗuɓe on salminaama on wi'aama bismilla e Kiwal Taarindi ɗoo e Rfi Fulfulde. E oo ɗoo taskaram en yewtay ko yowitii e mulugol ñaaki e nder hirnaage Afrik. Tuugaade e wiɗto waɗaango, e nder teemedere kala, cappannɗe nayi ñaaki ko e mullude woni. Ndelle (tawi le)  koy kulloy no wondi e nafa mawka e nder ngurdam neɗɗo. Holko woni sabaade ngol mulugol ɗii ñaaki e nder yoga e leyɗeele Afrik ? Holno haana daroreede fii hiwgol walla reenugol koy kulloy wallitiikoy e kiwal kii yaasi ? Ngam yaajinaade maa ɓeydude faamu e toɓɓere nden, en bismoto Ceerno Mammadu Baylo JALLO, ardiiɗo dental pelle njuumooɓe e nder Gine. Ko adii ndee seeditannde,  keɗoto jantoore Idriisa Sampirin JALLO, nultondiraaɗo RFI Fulfulde  Labe. Ka Joofingol  en bismoto Mattaar Njaga Saar, Senegalnaajo, gooto e ekkitooɓe e kadi  wallooɓe njumooɓe. Ɗum non bissimilla mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa