Battane ñawu Koronaawiriis e taariindi [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Natal yeru hollungal battane Kowiid-19 e taariindi
Natal yeru hollungal battane Kowiid-19 e taariindi AFP - DAMIEN MEYER

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E oo ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e battane ñawu koronaawirus e taarindi men. Holko woni caɗeele ko ɗum addi e taarindi men ? Ngam yewtude e dow ɗee ɗoo toɓɓe, eɗen bismoo Ceerno  Ahmed Seeku JALLO, malinaajo, arɗiiɗo AFAD, feɗɗe nde wonaa laamuyankoore.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa