Cellal: Nawna Jonte (Palii/Malariya) Dokteer Ummu Kulsuum TAAL, ñawndoowo Burkina Faso

Hito 04:50
Dokteer Ummu Kulsuum TALL, ñawndoowo yeyaaɗo Burkina Faso
Dokteer Ummu Kulsuum TALL, ñawndoowo yeyaaɗo Burkina Faso © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Dokteer Ummu Kulsuum TAAL, ñawndoowo wonɗo Wagadugu, Burkina Faso. Enen e makko e yewtay ko faati e Nawna jonte ( palii walla malariya). Nguu ñawu no tawaa e ñabbeeli ɓurɗi ittude pittaali e nder Afrik. Hitaande kala ñalaande no ƴettaa ngam haɓugol ngun ñawu. Ko Fii honɗum waɗi haa jooni   heɓaaki markal dannditorngal ndee nawnaare. Dokteer Ummu Kulsum TAAL, no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.