Koɗo Mawɗo RFI ko Dokteer Demmba Abubakar Pamanta, ɗemɗiyankeejo hertorɗo Fulfulde

Hito 25:00
Dokteer Demmba Abubakar Pamanta, ɗemɗiyankeejo e winndiyankeejo e ɗemngal Fulfulde
Dokteer Demmba Abubakar Pamanta, ɗemɗiyankeejo e winndiyankeejo e ɗemngal Fulfulde © RFI FULFULDE

Koɗo men mawɗo hannde e kaa taskaram ko Pamanta Demmba Abubakar golloowo to DNAFLA, suudu dariindu e jannde. Omo heblannoo e ɗemngal Fulfulde. Jooni ko e fowtaare o woni. O winndii defte ɗuuɗuɗe. O heɓii buñaari laabi keewɗi.  Wano buuñari Tenngaade Aamadu Hampate BA, ndi fedde Tabital Pulaagu Mali okki mo. O dañi buñari ko faati e tiyataar (maaginaaku) “Faatuma"  Saman mawɗo wallifaaku mo DNAFLA yuɓini.O aran ɗoo, o haalana en ko loowi ɗee defte makko.