Koɗo mawɗo

Suleymaan Jules Sokoom, sari'ayankeejo, dawroyanke jooɗiiɗo Berlen e nder Almaañ

Saakitaama ñannde :

Koɗo Mawɗo men e ndee yontere ko Suleymaan Jules Sokoom. Ko o siri'ayankeejo, dawroyanke, senegaalnaajo jooɗiiɗo Berlen e nder Almaañ. O gollanii Pelle ɗe wonaa laamuyankoje. O gollanii kadi kabineeji laabiyanko e diiseteeɓe almannaaɓe.Suleumaan Jules Sokoom winndii defete ɗiɗi:1-Battane yulyultondire adunaaru e dow ɓamtaare faggudu to Leyɗe Afrik ley sahara, yeru Senegaal. Nde yaltii Paris e hitaande 2014.2- Alhaali dawro waɗɗiingo Guwerneman yeeso parleman Faransi, Almaañ e Senegaal. Nde yaltii Paris, 2020.

Suleymaan Jules Sokoom. Ko o siri'ayankeejo, dawroyanke, senegaalnaajo jooɗiiɗo Berlen e nder Almaañ.
Suleymaan Jules Sokoom. Ko o siri'ayankeejo, dawroyanke, senegaalnaajo jooɗiiɗo Berlen e nder Almaañ. © RFI FULFULDE