Koɗo mawɗo

Koɗo mawɗo RFI Fulfulde ko Usman Saam. Jogiiɗo rewindo "COY16" GUA (Global Unit Affairs)

Saakitaama ñannde :

Koɗo mawɗo kaa taskaram  hannde ko Usman Saam. Jogiiɗo rewindo "COY16" e dow njuɓɓudi GUA (Global Unit Affairs). E yeewtere men hannde kaalaten ko ko faati e battane waylo waylo weeyo ngoo e nder Afrik caggal jonnde Kop26. O aran ɗoo, o haalana en no o yiiri jonnde Kop26 e pellite ƴettaaɗe hikka ɗee.

Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde COY16
Usman Saam segalnaajo ardiiɗo fedde COY16 © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe