Koɗo mawɗo

Porofeseer Mammadu Yuuri Sall no yewta fii ngurdam Ceerno Sulaymaan Baal

Saakitaama ñannde :

Koɗo men mawɗo hannde  ko Porofeseer Mammadu Yuuri Sall, wiɗtiyankeejo, jannginoowo to duɗal jaaɓi-haattirdi "Gaston Berger"  Senluwi. Ko kanko ɗowata ngoomu wiɗto ko faati e martabaaji gannde Senegaal. O winndi defte ɗuuɗuɗe ko faati taarika lislaam.O aran ɗoo, njeewten e deftere makko haaloore fii taariika Ceerno Suleymaan Baal katanteejo  sincuɗo dawla alsilaamaaku Fuuta Tooro.

Porofeseer Mammadu Yuuri Sall, wiɗitiyankoojo jannginoowo to jaaɓi-hattirde "Gaston Berger"
Porofeseer Mammadu Yuuri Sall, wiɗitiyankoojo jannginoowo to jaaɓi-hattirde "Gaston Berger" © RFI FULFULDE
Ndaarugol taƴe goɗɗe