Koɗo men hannde

Koɗo Men Hannde Ko Hindu Umaru IBRAHIiM

Hito 04:25
Hinndu Umaru IBRAHIIMA
Hinndu Umaru IBRAHIIMA © UN security council

O jibinaama e hitaande 1984 Njamena, CAAD, ko joogarafiyankoojo, katanteejo wonɗo e liddaade mbayliigu weero. Softanɗo kiwal taariindi, neɗɗiyankoojo daraniiɗo hakkeeji neɗɗo. Ko o debbo lolluɗo jeyaaɗo e Fulɓe mboorooro'en. Hari himo jogii duuɓi 15 nde o cinci walde makko Rewɓe Fulɓe taakanɓe Caad.