Koɗo men hannde

Cimtol Tranparency Winndere ko faati ngeenaaje bonɗe

Hito 04:40
Cimtol Transparency Winndere ko faati e ngeenaari bonndi e dunuyaaru.
Cimtol Transparency Winndere ko faati e ngeenaari bonndi e dunuyaaru. © rfi

Koɗo men hannde ko Dokteer Abdullaay JALLO, huuwondirayɗo fedde dariinde haɓugol ngeenaari bonndi e nduu adunaaru no wi’e Transparency. Nden mojobere yaltinii ciimtol mum hollungol ko honno ngeenaari bonndi jaalorii e leyɗe aduna on e ndee hitaande 2020. Dokteer Abdullaay JALLO, ginenaajo, no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BA.